Centrum Medczne Panaceum sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym nieustanie od 01.01.2000 roku. Przez lata istnienia ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku medycznym Powiatu Pszczyńskiego.

DIAGOSTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI ORAZ HIV

Zakażenia wirusowe człowieka szerzące się m.in. poprzez kontakt z zakażoną krwią, obejmujące głównie zakażenia wirusem HIV oraz wirusami hepatotropowymi HBV i HCV, są niekwestionowanym najważniejszym problemem zdrowia publicznego. Stanowią one ogólnoświatowy problem kliniczny, epidemiologiczny i społeczny. 

W Centrum  Medycznym Panaceum istnieje możliwość wykonania badań w kierunku zakażeń wirusem HIV oraz wirusami hepatotropowymi. Zastosowanie technik biologii molekularnej pozwala na szybkie i specyficzne wykrycie materiału genetycznego wirusa.
 

Zakażenia HIV

Diagnostyka zakażeń HIV jest kluczowym elementem zapobiegania perinatalnej transmisji HIV od matki do dziecka. Znajomość statusu HIV kobiety zgłaszającej się do porodu stanowi również ważny element ochrony personelu medycznego. Transmisja wertykalna HIV jest możliwa zarówno w czasie ciąży, porodu, jaki karmienia piersią. Poprzez odpowiednie działania prewencyjne (terapia antyretrowirusowa u matki w czasie ciąży i porodu, terapia u dziecka rozpoczęta w ciągu 24 godzin po urodzeniu, elektywne cięcie cesarskie czy unikanie karmienia piersią) możliwe jest zmniejszenie ryzyka zakażenia dziecka do poziomu poniżej 1%. Zgodnie z rekomendacją Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego każdej kobiecie ciężarnej należy zaproponować badanie w kierunku HIV podczas pierwszej wizyty u ginekologa położnika. Ponadto, u kobiet z wynikiem dodatnim badania w kierunku HIV należy dodatkowo wykonać test w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B i C. Z kolei kobietom, które zgłaszają się do porodu bez wyniku badania w kierunku HIV należy zaproponować wykonanie testu ekspresowego.Elektywne cięcie cesarskie zaleca się kobietom z dodatnim wynikiem badania HIV, u których stwierdza się wykrywalny poziom wiremii (>50 kopii/ml) i u kobiet z współistniejącym zakażeniem HCV. W przypadku porodu naturalnego zaleca się unikanie inwazyjnych procedur: nacięcia krocza, stosowania kleszczy lub próżniociągu położniczego. Badanie w kierunku HIV należy również wykonać u dzieci matek zakażonych HIV oraz matek, które nie wykonały lub odmówiły wykonania testu w czasie ciąży. Warto dodać, że prawie wszystkie zakażenia perinatalne HIV w Polsce są wynikiem braku odpowiedniej diagnostyki w kierunku HIV u kobiet ciężarnych i noworodków
 

Zakażenia HBV

Wirusowe zapalenie wątroby typu B jest jedną z najbardziej zakaźnych żółtaczek przenoszonych wertykalnie z matki na dziecko. Ponieważ wiele kobiet zakażonych HBV nie wykazuje żadnych objawów, zaleca się obowiązkowe wykonanie badania w tym kierunku u wszystkich kobiet ciężarnych w pierwszym trymestrze ciąży. Należy również zaproponować taki test kobietom zgłaszającym się do porodu, które nie miały oznaczonego HBsAg w czasie ciąży. Wirus żółtaczki typu B jest wysoce zakaźny – dzieci matek z  wynikiem dodatnim antygenu powierzchniowego HBsAg ulegną zakażeniu w 10-20% przypadków, natomiast w przypadku kobiet z dodatnim HbeAg ryzyko to wynosi aż 90%. Zakażenie wertykalne ma najczęściej miejsce w czasie porodu i jest spowodowane kontaktem noworodka z krwią matki. Kobiety ciężarne z dodatnim wynikiem testu w kierunku HBV powinny otrzymywać immunoglobulinę anty-HBs. Zaleca się również, aby dzieci zakażonych matek otrzymały swoistą immunoglobulinę tuż po porodzie i zostały zaszczepione przeciwko WZW B w ciągu 12 godzin od urodzenia, pierwszym miesiącu i sześć miesięcy po urodzeniu. Powyższe działanie zmniejsza ryzyko zakażenia dziecka do poziomu 1-3%. Po zastosowaniu takich środków zapobiegawczych matki zakażone HBV mogą karmić piersią.
 

Zakażenia HCV

Badanie w kierunku HCV nie jest badaniem rutynowym nawet w przypadku kobiet z grup wysokiego ryzyka. Zaleca się jednak wykonanie takiego badania u kobiet zakażonych wirusem HIV, gdyż w przypadku koinfekcji HIV i HCV ryzyko zakażenia dziecka wzrasta 2-3 krotnie. W przypadku HCV ryzyko transmisji wertykalnej (z matki na dziecko) jest niskie i wynosi 4-7%, ale w przypadku wiremii powyżej 106 kopii/ml to ryzyko może być większe. Wykrycie przeciwciał anty-HCV nie jest równoznaczne z chorobą wątroby i koniecznością leczenia, dlatego zawsze zaleca się oznaczenie poziomu wiremii HCV. Wykrycie zakażenia HCV u matki pozwala na szybszą diagnostykę tej choroby u dziecka. Doniesienia naukowe wskazują, że ryzyko zarażenia dziecka jest na podobnym poziomie przy porodzie naturalnym i elektywnym cięciu cesarskim. Nie ma też przeciwwskazań do karmienia piersią dla matek zakażonych HCV. Diagnostyka zakażeń HCV u noworodka powinna obejmować oznaczenie wiremii metodą PCR, ze względu na przenikanie matczynych przeciwciał anty-HCV przez łożysko. Podstawą wykluczenia zakażenia HCV u dzieci zakażonych matek jest otrzymanie co najmniej dwóch egatywnych wyników oznaczania wiremii metodą PCR lub zanik przeciwciał anty-HCV przed 18 miesiącem życia.
 
 

 

CM Panaceum | Badania Diagnostyczne Nowości w Panaceum

 • Certyfikat ISO 9001:2009:

  W dniu 15.10.2014 otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą:
  PN-EN ISO 9001:2009. więcej...
 • Cenniki badań laboratoryjnych:

  Od początku nowego roku cenniki badań laboratoryjnych dostępne są w laboratorium lub pod numerem tel.: + 48 32 210 1035
 • Aktualizacja zakresu badań genetycznych:

  Laboratorium Analityczne poszerzyło zakres wykonywanych badań genetycznych więcej...

Jak przygotować się do pobrania krwi ?

Podstawowe informacje dla pacjenta odnośnie poboru krwi w naszym laboratorium analitycznym.

Jak przygotować się do badania moczu ?

Ważne informacje oraz instrukcje dla pacjentów chcących przygotować się do badania moczu.

Imie oraz Nazwisko: Adres email: Wiadomość:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne PANACEUM Sp.z o. o. w Pszczynie

ul. Batorego 28 43-200 Pszczyna
ul. Dobrawy 7A 43-200 Pszczyna
Centrum Medyczne Panaceum sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone 2007 - 2020