Centrum Medczne Panaceum sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym nieustanie od 01.01.2000 roku. Przez lata istnienia ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku medycznym Powiatu Pszczyńskiego.

FARMAKOGENETYKA

Empiryczne zastosowanie zasad farmakoterapii, zakładającej leczenie wszystkich chorych o tym samym rozpoznaniu jednym lekiem w identycznej dawce, już od dawna nie znajduje potwierdzenia klinicznego. 

Powszechnie wiadomo, że efektywność i toksyczność farmakoterapii zależy od wielu czynników, takich jak wiek, płeć, stan ogólny pacjenta, wydolność nerek i wątroby, współistniejące choroby, interakcje z innymi lekami czy dieta. W świetle obecnej wiedzy, najistotniejszą przyczyną indywidualnych różnic w odpowiedzi na leki wydają się być czynniki dziedziczne, wynikające ze zmiennej natury genomu ludzkiego. Farmakogenetyka jest działem farmakologii klinicznej, który łączy różnice w reakcji na lek (fenotyp) z różnicami w strukturze genu (genotyp). W praktyce zastosowanie wiedzy farmakogenetycznej wiąże się z możliwością przewidywania skuteczności i tolerancji leczenia, określenia szybkości metabolizmu leków u poszczególnych pacjentów i unikania niekorzystnych skutków interakcji między nimi. Wiedza dotycząca genetycznych uwarunkowań leczenia daje nadzieję na zdecydowanie większą indywidualizację w wyborze leku, poprawienie skuteczności i zminimalizowanie ryzyka działań niepożądanych oraz redukcję kosztów terapii. 
 
W CM Panaceum istnieje możliwość wykonania badania w kierunku wystąpienia nadwrażliwości na irinotecan (stosowany w terapii raka jelita grubego) oraz abakawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV)
 

Nadwrażliwość na IRINOTECAN

Test identyfikuje pacjentów nowotworowych, u których może wystąpić ostra toksyczność podczas terapii Irinotecanem (nazwa rynkowa CAMPTOSAR) stosowanym u pacjentów w zaawansowanym stadium raka jelita grubego. UDP-glukuronozylotransferaza 1A1 (UGT1A1) jest enzymem odpowiedzialnym za metabolizm endogennych związków oraz leków, między innymi chemoterapeutyku Irinotecan (CAMPTOSAR). Obecność allelu UGT1A1*28 (zamiast normalnie występującego UGT1A1*1) obniża ekspresję genu kodującego UDP-glukoronozylotransferazę i powoduje osłabienie metabolizmu leków. U osób będących homozygotami UGT1A1*28 może dojść do ostrej toksyczności podczas terapii 
Irinotecanem, a nawet do neutropenii.

HLA B*57 (typowanie niskiej rozdzielczości)

Test identyfikuje pacjentów, u których może wystąpić nadwrażliwość podczas terapii siarczanem abakawiru (np. preparaty: Ziagen, Kivexa, Trizivir, Epzicom) stosowanym w zakażeniu HIV i pełnoobjawowym AIDS jako składnik wielolekowej terapii antyretrowirusowej. Gen HLA-B koduje jeden z antygenów głównego układu zgodności tkankowej klasy I. Jest on jednym z najbardziej polimorficznych układów antygenowych człowieka. Obecnie znanych jest ponad 1 600 jego odmian allelicznych. Nosicielstwo allelu HLA-B*5701 związane jest ze znacznie zwiększonym ryzykiem wystąpienia reakcji nadwrażliwości na abakawir. Charakteryzuje się ona wystąpieniem gorączki i/lub wysypki oraz objawów wskazujących na zmiany wielonarządowe ze strony układu oddechowego (duszność, ból gardła, kaszel) oraz pokarmowego (wymioty, biegunka, bóle brzucha). Objawy dotyczące reakcji nadwrażliwości nasilają się podczas trwania leczenia i mogą zagrażać życiu. 
 
 

 

CM Panaceum | Badania Diagnostyczne Nowości w Panaceum

 • Certyfikat ISO 9001:2009:

  W dniu 15.10.2014 otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą:
  PN-EN ISO 9001:2009. więcej...
 • Cenniki badań laboratoryjnych:

  Od początku nowego roku cenniki badań laboratoryjnych dostępne są w laboratorium lub pod numerem tel.: + 48 32 210 1035
 • Aktualizacja zakresu badań genetycznych:

  Laboratorium Analityczne poszerzyło zakres wykonywanych badań genetycznych więcej...

Jak przygotować się do pobrania krwi ?

Podstawowe informacje dla pacjenta odnośnie poboru krwi w naszym laboratorium analitycznym.

Jak przygotować się do badania moczu ?

Ważne informacje oraz instrukcje dla pacjentów chcących przygotować się do badania moczu.

Imie oraz Nazwisko: Adres email: Wiadomość:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne PANACEUM Sp.z o. o. w Pszczynie

ul. Batorego 28 43-200 Pszczyna
ul. Dobrawy 7A 43-200 Pszczyna
Centrum Medyczne Panaceum sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone 2007 - 2020