...

rejestracja

laboratorium

+48 32 210 22 50

+48 32 210 10 35+ Laboratorium

Oferowany przez Centrum szeroki zakres badań diagnostycznych objętych ogólnopolskimi kontrolami jakości gwarantowany jest przez zaawansowaną technologicznie aparaturę oraz obsługujący ją wykwalifikowany personel. Uzyskana w ten sposób szybka i wiarygodna informacja diagnostyczna pozwala rzetelnie ocenić stan zdrowia.

W ramach ciągłego udoskonalania diagnostyki, zwracamy szczególną uwagę na zachowanie krótkiego czasu pomiędzy pobraniem materiału do opracowania a wydaniem wyniku końcowego. W rezultacie większość wyników wykonywanych przez nas badań jest dostępna do odbioru zaledwie kilka godzin po pobraniu materiału.

Wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej staliśmy się placówką nowoczesną, figurującą w ewidencji prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.

Stawiając na bezpieczeństwo diagnozowanych pacjentów, zadbaliśmy o wydzielenie naszego laboratorium z placówki przy ul. Dobrawy 7 – zapraszamy bezpośrednio na pierwsze piętro, bez konieczności rejestracji w przychodni.


GODZINY OTWARCIA LABORATORIUM

poniedziałek-piątek 7.30-14.30
(w tym czasie istnieje możliwość wykonania badań pilnych)

GODZINY OTWARCIA PUNKTU POBRAŃ

poniedziałek-piątek 7.30-9.00

TELEFON

+48 32 210 10 35

Laboratorium mieści się na I piętrze w budynku przy ul. Dobrawy 7 (badania wykonywane są bez rejestracji w przychodni na parterze)