Centrum Medczne Panaceum sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym nieustanie od 01.01.2000 roku. Przez lata istnienia ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku medycznym Powiatu Pszczyńskiego.

USTALANIE POKREWIEŃSTWA I OJCOSTWA

Pewność badań na ustalenie pokrewieństwa i ojcostwa biologicznego

Badania genetyczne oferowane przez nasze laboratorium to najpewniejsza i najdokładniejsza metoda zarówno potwierdzenia, jak i wykluczenia ojcostwa (bądź innego pokrewieństwa) biologicznego. Badania wykonywane są metodą multiplex PCR przy wykorzystaniu analizatora DNA i dają 100% pewności zaprzeczenia oraz ponad 99,99% potwierdzenia ojcostwa. Wykonywane analizy prowadzone są w systemie podwójnej kontroli próbki, przez co prezentowany Państwu wynik badania DNA jest pewny i jednoznaczny.

Pobranie materiału do badań na ustalanie pokrewieństwa i ojcostwa biologicznego

Dzięki stosowaniu przez laboratorium najnowocześniejszych technik laboratoryjnych pobranie materiału do badań nie wiąże się z żadnymi niedogodnościami dla naszych klientów. Bez kolejek, bez pobierania krwi, bez dodatkowego stresu. Próbki można pobrać samemu, a cała procedura nie trwa dłużej niż 5 minut, jest prosta, nieinwazyjna i całkowicie bezbolesna. NZOZ CM Panaceum proponuje również Testy DNA na ustalanie ojcostwa wykonywane z mikrośladów biologicznych. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn niemożliwe jest pobranie materiału biologicznego w standardowy sposób (wymaz z policzka lub krew), istnieje możliwość wyizolowania DNA z materiałów takich jak: ślady krwi, cebulki włosów (min. 5), zużyta prezerwatywa, ślady nasienia lub wydzieliny z dróg rodnych.

Poufność wyników

Laboratorium, aby zapewnić Klientom całkowitą dyskrecję przechowuje wszelkie dane dotyczące Klientów na osobnych serwerach, do których mają dostęp jedynie autoryzowani pracownicy firmy. Próbki do badań przechowywane są w specjalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach. Korespondencja zawierająca poufne informacje na temat badania przesyłana jest w kopertach nie sugerujących nic o jej zawartości. Wyniki dostarczane są do Klientów firmą kurierską w ciągu 24 godzin.

Jakość badań

Laboratorium od początku istnienia skupia uwagę na jakości wykonywanych badań. Wysoka jakość badań genetycznych świadczonych przez Laboratorium jest nie tylko efektem przestrzegania uznanych międzynarodowych standardów. Gwarantuje ją również polityka firmy polegająca na zatrudnianiu kreatywnych i doświadczonych specjalistów z bogatą praktyką w dziedzinie genetyki. Aby zapewnić najwyższą jakość działania, laboratorium od wielu lat bierze udział w licznych programach kontroli jakości badań diagnostycznych, które weryfikują adekwatność stosowanych metod i procedur działania oraz kwalifikacje personelu.

Czas oczekiwania na wynik

Laboratorium wyposażone jest w najbardziej nowoczesny sprzęt laboratoryjny, dzięki któremu laboratorium zdolne jest do zautomatyzowanego przeprowadzania setek analiz DNA dziennie. Takie rozwiązanie znacznie skraca czas oczekiwania na wynik testu, który w przypadku wykonania standardowej analizy wynosi tylko 10 dni roboczych. Istnieje możliwość wykonania badania w trybie CITO tj. do 48 godz. od otrzymania materiału lub w trybie EXPRESS od 3 do 5 dni roboczych

Badanie ojcostwa i pokrewieństwa biologicznego są m.in. przeznaczone dla:

 • par, które dla pewności chcą potwierdzić ojcostwo,
 • kobiet, które w celu uzyskania alimentów musza przedstawić dowód ojcostwa,
 • mężczyzn, którzy w celu uzyskania prawa do opieki nad dzieckiem muszą przedstawić dowód 
 • ojcostwa,
 • osób, które dla uzyskania spadku lub odszkodowania muszą udowodnić swoje pochodzenie,
 • osób, które chcą ustalić stopień pokrewieństwa między rodzeństwem (przyrodnia siostra, 
 • przyrodni brat),
 • osób, które chcą porównać wyniki badań z wykonanymi w innych placówkach

BADANIA USTALANIE POKREWIEŃSTWA I OJCOSTWA

 

Test Standard

Test Standard jest badaniem genetycznym umożliwiającym potwierdzenie ojcostwa lub macierzyństwa 
z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością – 99,99% lub umożliwiające wykluczenie w 100%. 
Badanie polega na porównaniu kodu genetycznego badanych osób w celu stwierdzenia czy dany 
mężczyzna/kobieta jest biologicznym ojcem lub biologiczną matką dziecka.
 • czas realizacji badania: 10 dni roboczych,
 • badania 2-3 osób
 • gwarancja pewności 99,99% lub wykluczenia 100%
 • dwukrotne badanie próbki.

 

Test Standard z profilem genetycznym
Test Standard z profilem genetycznym jest badaniem genetycznym umożliwiającym potwierdzenie 
ojcostwa lub macierzyństwa z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością – 99,99% lub 
umożliwiające wykluczenie w 100%. Badanie polega na porównaniu kodu genetycznego badanych 
osób z wyszczególnieniem na wyniku 16 markerów DNA w celu stwierdzenia czy dany mężczyzna/
kobieta jest biologicznym ojcem lub biologiczną matką dziecka.
 • czas realizacji badania: 10 dni roboczych,
 • badania 2-3 osób,
 • profil genetyczny (wyszczególnienie 15 markerów + marker płciowy),
 • gwarancja pewności 99,99% lub wykluczenia 100%
 • dwukrotne badanie próbki.

 

Test Expert do celów sądowych
Badanie ojcostwa dla celów sądowych zazwyczaj obejmuje trzy osoby. Pobranie materiału odbywa 
się w obecności biegłego sądowego, który poświadczy, że badane próbki pochodzą rzeczywiście od 
właściwych osób. Ekspertyza sporządzona przez biegłego sądowego jest respektowana przez każdy sąd. 
Do badań pobierany jest wymaz z błony śluzowej policzka lub krew. Badania ojcostwa lub macierzyństwa 
polegają na porównaniu kodu genetycznego badanych osób w celu określenia czy dana osoba jest 
rzeczywiście biologicznym ojcem lub biologiczną matką dziecka.
 
W wypadku niepełnoletności dziecka jest koniecznym włączenie matki do badania. 
 • czas realizacji badania: 10 dni roboczych,
 • opinia biegłego sądowego,
 • badanie 2-3 osób,
 • zakres analizy: 15 markerów DNA + marker płciowy,
 • gwarancja pewności 99,99% lub wykluczenia 100%
 
Analiza rodowodu
Powiązanie genealogii z genetyką dało początek nowej dziedzinie badawczej, a także stworzyło nowe, 
o wiele potężniejsze możliwości ustalania pokrewieństwa i powinowactwa między ludźmi. Testy 
wykonywane w Laboratorium Rex Company Sp. z o.o. pozwalają dokładnie weryfikować rodzinne więzi 
poprzez określenie związków w prostej linii matczynej, czy ojcowskiej.
 
Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej
W genealogii genetycznej wykorzystuje się analizę chromosomu Y oraz mitochondrialnego DNA 
(mtDNA), ponieważ w tych strukturach zmiany zachodzą bardzo wolno, dlatego możliwe jest ustalenie 
korzeni nawet sprzed setek tysięcy lat. Jeśli testowane osoby są płci męskiej, wtedy przy pomocy 
chromosomu Y można dodatkowo zbadać cechy pochodzące od ojca, które pozwalają dokładnie ustalić 
stopień pokrewieństwa. Syn ma zawsze taki sam profil chromosomu Y jak jego ojciec/dziadek 
(nie uwzględniając mutacji). Profil chromosomu Y jest również identyczny w przypadku dwóch braci 
pochodzących od jednego ojca. Linię matczyną można natomiast zbadać dzięki mitochondrialnemu 
DNA. Syn i córka dziedziczą mitochondrialne DNA matki, ale jedynie żeńska linia: babka-matka-córka, 
posiada identyczny mitochondrialny profil DNA. Analiza ta stanowi dogodne narzędzie pozwalające na 
udzielenie ostatecznej i rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, czy dwoje ludzi należy do tej samej linii 
matczynej lub ojcowskiej.
 
Badanie geograficzno-genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej
Badanie geograficzno-genealogiczne to przede wszystkim możliwość identyfikacji przynależności 
geograficznej danej osoby poprzez wskazanie miejsca pochodzenia przodków. Każdy Klient 
po zakończeniu badania otrzymuje certyfikat, który zawiera mapę pochodzeniadanej osoby 
uwzględniającą biogeograficzne oraz etniczne aspekty proweniencji.
 
 
 
 

 

Koszt wykonania badań

 

 

RODZAJ BADANIA

Badany materiał

CENA

 

Czas oczekiwania na wynik

Test Standard

badanie 2-3 osób

 

Wymaz z policzka /krew

990 PLN

14 dni roboczych

Test Standard z profilem genetycznym

badanie 2-3 osób

wyszczególnienie 15 markerów DNA + marker płciowy

 

Wymaz z policzka /krew

1300 PLN

14 dni roboczych

Test Expert do celów sądowych

badanie 3 osób

sporządzenie ekspertyzy przez biegłego sądowego

 

Wymaz z policzka /krew

1700 PLN

z opinią biegłego sądowego

14 dni roboczych

Badanie genealogiczne linii ojcowskiej i/lub matczynej

badanie 1 osoby

 

Wymaz z policzka /krew

1049 PLN

21 dni roboczych

Badanie geograficzno-genealogicznej linii ojcowskiej i/lub matczynej

badanie 1 osoby

 

Wymaz z policzka /krew

1 PLN

15 dni roboczych

Profil genetyczny

badanie 1 osoby

wyszczególnienie 15 markerów DNA + marker płciowy

 

Wymaz z policzka /krew

599 PLN

14 dni roboczych

Badanie dodatkowej osoby

(Test Standard)

 

Wymaz z policzka /krew

350 PLN

10 dni roboczych

Badanie dodatkowej osoby

(Test Standard z profilem genetycznym, Test Expert do celów sądowych)

 

Wymaz z policzka /krew

400 PLN

10 dni roboczych

Wstępna analiza materiału

Wymaz z policzka /krew

200 PLN

3 dni robocze

Ponowne pobranie materiału

Wymaz z policzka /krew

240 PLN

-

 

Ceny dotyczą wykonywania badań z materiałów standardowych: wymaz, krew. W przypadku mikrośladów do ceny badania należy doliczyć 180 zł za pojedynczą próbkę.

Istnieje możliwość wykonania badania w trybie EXPRESS (czas realizacji: 3-5 dni roboczych, cena wzrasta o 35% wartości badania) oraz trybie CITO (wykonanych do 48 godz. od momentu otrzymania materiału, cena wzrasta o 100 % wartości badania).

 

*Od 1 stycznia 2011r. badania genetyczne objęte są 23 % podatkiem VAT( art. 43, ust. 1, pkt. 18 ustawy o PTU)

CM Panaceum | Badania Diagnostyczne Nowości w Panaceum

 • Certyfikat ISO 9001:2009:

  W dniu 15.10.2014 otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą:
  PN-EN ISO 9001:2009. więcej...
 • Cenniki badań laboratoryjnych:

  Od początku nowego roku cenniki badań laboratoryjnych dostępne są w laboratorium lub pod numerem tel.: + 48 32 210 1035
 • Aktualizacja zakresu badań genetycznych:

  Laboratorium Analityczne poszerzyło zakres wykonywanych badań genetycznych więcej...

Jak przygotować się do pobrania krwi ?

Podstawowe informacje dla pacjenta odnośnie poboru krwi w naszym laboratorium analitycznym.

Jak przygotować się do badania moczu ?

Ważne informacje oraz instrukcje dla pacjentów chcących przygotować się do badania moczu.

Imie oraz Nazwisko: Adres email: Wiadomość:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne PANACEUM Sp.z o. o. w Pszczynie

ul. Batorego 28 43-200 Pszczyna
ul. Dobrawy 7A 43-200 Pszczyna
Centrum Medyczne Panaceum sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone 2007 - 2021