Centrum Medczne Panaceum sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym nieustanie od 01.01.2000 roku. Przez lata istnienia ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku medycznym Powiatu Pszczyńskiego.

Jak przygotować się do pobrania materiałów (genetyka)

 1. Należy zwrócić uwagę, aby próbka była dokładnie opisana (data pobrania, dane pacjenta)  i odseparowana od druku zlecenia (aby nie dochodziło do zanieczyszczenia druku zlecenia materiałem zakaźnym).
 2. Należy zwrócić uwagę, aby zlecenie badania było czytelne i dokładnie wypełnione oraz aby było zgodne z danymi opisującymi próbkę. Druk zlecenia badania jest załącznikiem warunkującym przyjęcie próbki do laboratorium. Niezgodność danych lub brak kompletnych danych na zleceniu będzie skutkowało niewykonaniem badania.
 3. Należy tak zabezpieczyć materiały do badań do przesłania, aby nie było możliwości otworzenia się materiału w czasie transportu, rozszczelnienia lub pęknięcia / zgniecenia probówki.
 4. Należy zwracać uwagę, aby ilość materiału wysyłanego do badań była wystarczająca do wykonania zlecenia a rodzaj próbki był zgodny ze wskazaniami do badania (zgodnie z załączona procedurą.
 

SUROWICA (procedura nr 1)

Pobranie materiału:
 • nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie pacjenta do pobrania krwi;
 • wykonanie badania w surowicy wymaga pobrania krwi obwodowej bez antykoagulantów (polecany system zamknięty);
 • surowica przed zamrożeniem powinna zostać oddzielona od części komórkowej (przez wirowanie) w czasie nie dłuższym niż 4 godziny oraz umieszczona w osobnej sterylnej probówce;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie świeżo pobranej i odseparowanej próbki do badań w czasie krótszym niż 4 godziny, próbki powinny być zamrożone;
 • należy unikać kilkukrotnego zamrażania i rozmrażania materiału.

Przechowywanie i transportowanie materiału:

 • materiał wysyłany do badań w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od pobrania, powinien być prawidłowo przygotowany, przechowywany i transportowany z wkładami chłodzącymi (2-10°C), w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie, oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierska w ciągu 24 godz.); w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie próbek do laboratorium w czasie 2-3 godzin, oddzielona surowica powinna być przechowywana w stanie zamrożonym (-20°C), po wyjęciu z zamrażarki powinna być transportowana z wkładami chłodzącymi oraz dostarczona do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierską w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi.
 

OSOCZE (procedura nr 2)

Pobranie materiału:
 • nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie pacjenta do pobrania krwi;
 • wykonanie badania w osoczu wymaga pobrania krwi obwodowej z użyciem EDTA (polecany system zamknięty);
 • osocze przed zamrożeniem powinno zostać oddzielone od części komórkowej (przez wirowanie) oraz umieszczone w osobnej sterylnej probówce, możliwe jest także pobieranie próbek do probówek z żelem separującym;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie świeżo pobranej próbki do badań w czasie krótszym niż 4 godziny, próbki odseparowane próbki osocza powinny być zamrożone;
 • należy unikać kilkukrotnego zamrażania i rozmrażania materiału.
 
Przechowywanie i transportowanie materiału:
 • materiał wysyłany do badań w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od pobrania, powinien być prawidłowo przygotowany, przechowywany i transportowany z wkładami chłodzącymi (2-10°C), w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie, oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierska w ciągu 24 godz.); w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi.
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie próbek do laboratorium w czasie 2-3 godzin, oddzielone osocze powinno być przechowywane w stanie zamrożonym (-20°C), po wyjęciu z zamrażarki powinno być transportowane z wkładami chłodzącymi oraz dostarczona do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierska w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi.

 

KREW PEŁNA (pobrana na EDTA) (procedura nr 3)

Pobranie materiału:
 • nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie pacjenta do pobrania krwi;
 • wykonanie badania z użyciem krwi pełnej wymaga pobrania krwi obwodowej z użyciem EDTA (polecany system zamknięty);
 • krew pełna przeznaczona do badań powinna być dostarczana do laboratorium nie mrożona, jeżeli to niemożliwe, należy wybrać inny rodzaj materiału, w którym badanie może być wykonane.

Przechowywanie i transportowanie materiału:

 • materiał wysyłany do badań w czasie nie dłuższym niż 2-3 godz. od pobrania, powinien być przechowywany i transportowany z wkładami chłodzącymi (2-10°C), zabezpieczony przed zamrożeniem od wkładów chłodzących (np. owinięty ligniną), jednocześnie w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie, oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierska w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi.
 
UWAGA!Nie dopuszczać do zamrożenia próbki.

KREW OBWODOWA (procedura nr 4)

 
(pobrana z użyciem probówek separujących Becton-Dickinson)
 
Pobranie materiału:
 • nie jest konieczne wcześniejsze przygotowanie pacjenta do pobrania krwi;
 • należy ściśle stosować się do wskazówek producenta zestawu do pobierania, zamieszczonych na rysunku poniżej (oraz na każdym pudełku z probówkami);
 • próbkę krwi pobraną z użyciem zestawu separującego z żelem należy delikatnie pomieszać przez kilkukrotne odwrócenie próbówki; 
 • następnie w czasie nie dłuższym niż dwie godziny należy próbkę zwirować (1000-1300 x g) przez 10 minut (rys. 10-11), po zwirowaniu powinno być widoczne rozdzielenie osocza od elementów morfotycznych krwi przez warstwę żelu. Aby zapobiec przesączaniu się krwinek do osocza, warstwa żelu powinna być prosto, pośrodku probówki, nie może być skośna.
 
 

 

 • Pobrane z użyciem zestawu z żelem separującym BD powinny byćprzechowywane i transportowane w pozycji pionowe łożyćwszelkich starań, aby próbki nie były wstrząsane.
 • Materiał wysyłany do badańw czasie nie dłuższym niż2-3 godz. od pobrania, powinien byćprzechowywany i transportowany z w odzącymi (2-10°C), w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie, oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym zesyłkąkurierskąw ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemnikustyropianowym z wkładami chłodzącymi;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie próbek do laboratorium w czasie 2-3 godzin, materiały powinny byćprzechowywane w stanie zamrożonym wyjęciu z zamrażarki materiały powinny byćtransportowane z wkładami chłodzącymi oraz dostarczone do laboratorium w możliwie najkasie (przesyłką kurierskąw ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemnikustyropianowym z wkładami chłodzącymi. 
 
Przechowywanie i transportowanie materiału:
 • próbki krwi pobrane z użyciem zestawu z żelem separującym BD powinny być przechowywane i transportowane w pozycji pionowej; należy dołożyć wszelkich starań, aby próbki nie były wstrząsane.
 • materiał wysyłany do badań w czasie nie dłuższym niż 2-3 godz. od pobrania, powinien być przechowywany i transportowany z wkładami chłodzącymi (2-10°C), w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie, oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłką kurierską w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie próbek do laboratorium w czasie 2-3 godzin, materiały powinny być przechowywane w stanie zamrożonym (-20°C), po wyjęciu z zamrażarki materiały powinny być transportowane z wkładami chłodzącymi oraz dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłką kurierską w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi.
 

PŁYN MÓZGOWO ? RDZENIOWY LUB PŁYNY USTROJOWE INNE NIŻ KREW (procedura nr 5)

Pobranie materiału:
 • płyn mózgowo-rdzeniowy powinien być pobierany wyłącznie przez lekarza w placówkach leczenia zamkniętego, należy unikać zanieczyszczenia prób krwią; 
 • ilość płynu mózgowo-rdzeniowego pobieranego do badań nie powinna być mniejsza niż 1,5 ml;
 • inne płyny ustrojowe pobierane według tej samej procedury: płyn owodniowy, płyn stawowy, wysięki, plwocina itp
 
Przechowywanie i transportowanie materiału:
 • materiał wysyłany do badań w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od pobrania, powinien być prawidłowo przygotowany, przechowywany i transportowany z wkładami chłodzącymi (2-10°C), w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie, oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierska w ciągu 24 godz.); w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie próbek do laboratorium w czasie 2-3 godzin, materiały powinny być przechowywana w stanie zamrożonym (-20°C), po wyjęciu z zamrażarki materiały powinny być transportowane z wkładami chłodzącymi oraz dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłką kurierską w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi.
 

MOCZ (procedura nr 6)

Pobranie materiału:
 • mocz powinien być pobrany do sterylnego naczynia. Do diagnostyki mikroorganizmów najlepszym materiałem jest pierwsza frakcja moczu z pierwszej porannej mikcji;
 • należy przygotować pacjenta w taki sposób, aby pobrany mocz był możliwie jałowy;
 • w celu wykonania badania w osadzie komórkowym z moczu lub we frakcji bezkomórkowej należy próbkę moczu odwirować (10 min. 8000 obr.) i odpowiednio odseparować przed ewentualnym zamrożeniem;
 • wskazane jest, aby objętość próbki wynosiła od 5-10 ml.
 
Przechowywanie i transportowanie materiału:
 • materiał wysyłany do badań w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od pobrania, powinien być przechowywany i transportowany z wkładami chłodzącymi (2-10°C), w sposób uniemożliwiający jego zanieczyszczenie oraz dostarczony do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłką kurierską w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi;
 • jeżeli nie jest możliwe wysłanie próbek do laboratorium w czasie 2-3 godzin, materiały powinny być przechowywane w stanie zamrożonym (-20°C), po wyjęciu z zamrażarki materiały powinny być transportowane z wkładami chłodzącymi oraz dostarczone do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie (przesyłka kurierską w ciągu 24 godzin) w lodówce transportowej lub pojemniku styropianowym z wkładami chłodzącymi;
 

ZESTAW ?SWAB? (procedura nr 7)

ZESTAW ?SWAB? zawiera:
 • wymazówka z aplikatorem znajdująca się w plastikowym opakowaniu (wraz z miejscem na opisanie pobranej próbki)
 • rękawiczki
 • komplet dokumentów (skierowanie i instrukcja obsługi) 
 • koperta zwrotna (z adresem laboratorium
 
Zestaw pozwala na pobranie materiału do badań od 1 osoby.
 
Pobranie materiału:
 • zalecane jest pobranie wymazu na czczo ewentualnie ok. 2 godziny po posiłku, wypitym płynie lub po myciu zębów. Na ok. 2 godziny przed pobraniem materiału nie należy palić papierosów i żuć gumy;
 • przed pobraniem materiału umyć dokładnie ręce, a następnie włożyć dołączone do zestawu rękawiczki (całą czynność pobierania materiału do badania należy przeprowadzić w rękawiczkach);
 • w celu pobrania materiału należy wyjąć wymazówkę z plastikowego opakowania chwytając za koniec bez aplikatora;
 • należy zwrócić szczególną uwagę, aby aplikator nie dotykał żadnych innych powierzchni (podczas pobierania wymazu wymazówkę należy trzymać przez cały czas wyłącznie za koniec bez aplikatora);
 • wprowadzić wymazówkę do jamy ustnej odpowiedniej osoby (tuż przed pobraniem pacjent powinien przełknąć ślinę), przyłożyć do wewnętrznej strony policzka i zdecydowanym ruchem potrzeć zbierając materiał do badania;
 • następnie należy przenieść aplikator na błonę śluzową drugiego policzka i ponownie zebrać materiał;
 • włożyć wymazówkę z aplikatorem z powrotem do plastikowego opakowania, zamknąć, probówkę 
 • dokładnie opisać w wyznaczonym miejscu.
 
UWAGA! Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe opisanie pobranych materiałów.
 
UWAGA! W celu wykonania badania chorób infekcyjnych wymagane jest pobranie wymazu z miejsca chorobowo zmienionego lub z miejsca typowego bytowania poszukiwanego patogenu. Dotyczy np. badań ginekologicznych, wymazów z kanału szyjki macicy, sromu, wymazów z cewki moczowej itp., zmian chorobowych na skórze i błonach śluzowych.

 

CM Panaceum | Badania Diagnostyczne Nowości w Panaceum

 • Certyfikat ISO 9001:2009:

  W dniu 15.10.2014 otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą:
  PN-EN ISO 9001:2009. więcej...
 • Cenniki badań laboratoryjnych:

  Od początku nowego roku cenniki badań laboratoryjnych dostępne są w laboratorium lub pod numerem tel.: + 48 32 210 1035
 • Aktualizacja zakresu badań genetycznych:

  Laboratorium Analityczne poszerzyło zakres wykonywanych badań genetycznych więcej...

Jak przygotować się do pobrania krwi ?

Podstawowe informacje dla pacjenta odnośnie poboru krwi w naszym laboratorium analitycznym.

Jak przygotować się do badania moczu ?

Ważne informacje oraz instrukcje dla pacjentów chcących przygotować się do badania moczu.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne PANACEUM Sp.z o. o. w Pszczynie

ul. Batorego 28 43-200 Pszczyna
ul. Dobrawy 7A 43-200 Pszczyna
Centrum Medyczne Panaceum sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone 2007 - 2022