Centrum Medczne Panaceum sp. z o.o. jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej działającym nieustanie od 01.01.2000 roku. Przez lata istnienia ugruntowaliśmy swoją pozycję na rynku medycznym Powiatu Pszczyńskiego.

O Nas

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne PANACEUM Sp. z o.o. powstał na początku 2000 roku. Przez lata swojej działalności Centrum Medyczne ugruntował swoją pozycję na rynku medycznym w Powiecie Pszczyńskim, woj. śląskim i kraju. Naszym powołaniem jest opieka nad pacjentami w zakresie Podstawowej i Specjalistycznej opieki zdrowotnej, Medycyny Pracy, Diagnostyki Laboratoryjnej i obrazowej w zakresie USG.Nadążamy za postępem w medycynie, dysponujemy personelem medycznym o bardzo wysokich kwalifikacjach i sprzętem diagnostycznym najwyższej jakości.Przez lata wypracowaliśmy metody pracy z pacjentem, które warunkują terminowe i solidne wykonanie zaplanowanych procedur medycznych. Preferujemy różne modele w zakresie ekonomiki ochrony zdrowia: 

 • Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i usług specjalistycznych Poradni w zakresie Kardiologii,  Onkologii i Alergologii W ramach NFZ prowadzą w naszych gabinetach działalność prowadzą również NZOZ Laryngologia,  NZOZ - Poradnia Leczenia Bólu i NZOZ Pogotowie Ratunkowe w Piasku  w zakresie nocnej i świątecznej pomocy ambulatoryjnej. W ten sposób usługi lecznicze są prowadzone w nowej Przychodni w Pszczynie - ul. Dobrawy 7 przez 24 godziny na dobę

 

 • Usługi świadczone poza ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ w zakresie Medycyny Pracy, Poradni Psychiatrycznej, Kardiologii Dziecięcej i Dorosłych, Poradni Przeciwbólowej, Laryngologii, Alergologii, Gastroenterologii,  usług diagnostyki  laboratoryjnej, usług diagnostycznych w zakresie USG brzucha, sutków, tarczycy, naczyń domózgowych  (z kolorowym Dopplerem), USG serca z Dopplerem kolorowym, badań nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia - w tym badania wysiłkowe na bieżni ruchomej i cykloergometrze, holter EKG, holter ciśnieniowy, stymulacje przezprzełykowe.

 

 • Usługi świadczone w ramach abonamentu zdrowotnego we współpracy z takimi firmami jak Asekuracja sp. z o.o., Falck Medycyna, LUX ? MED sp. z o.o., Medicover, Signal Iduna, PZU Zdrowie S.A., SALTUS TUW i inne (zobacz szczegóły...)

Oferujemy naszym pacjentom zaawansowany technologicznie i kadrowo proces diagnostyczno-leczniczy oparty na wysoko kwalifikowanej kadrze lekarzy i pielęgniarek i aparaturze medycznej wysokiej klasy. Dbamy też o stałe podwyższanie kwalifikacji personelu medycznego.Pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność lecznicza odpowiadają wszystkim wymogom budowlanym, sanitarnym określonym w przepisach polskich i europejskich. Wszystkie pomieszczenia są klimatyzowane. Transport pionowy zapewnia winda. W budynku przy ulicy Dobrawy 7 działalność prowadzą równiez firmy okulistyczo - optyczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej i Apteka. 

CM Panaceum | Badania Diagnostyczne Nowości w Panaceum

 • Certyfikat ISO 9001:2009:

  W dniu 15.10.2014 otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą:
  PN-EN ISO 9001:2009. więcej...
 • Cenniki badań laboratoryjnych:

  Od początku nowego roku cenniki badań laboratoryjnych dostępne są w laboratorium lub pod numerem tel.: + 48 32 210 1035
 • Aktualizacja zakresu badań genetycznych:

  Laboratorium Analityczne poszerzyło zakres wykonywanych badań genetycznych więcej...

Jak przygotować się do pobrania krwi ?

Podstawowe informacje dla pacjenta odnośnie poboru krwi w naszym laboratorium analitycznym.

Jak przygotować się do badania moczu ?

Ważne informacje oraz instrukcje dla pacjentów chcących przygotować się do badania moczu.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Centrum Medyczne PANACEUM Sp.z o. o. w Pszczynie

ul. Batorego 28 43-200 Pszczyna
ul. Dobrawy 7A 43-200 Pszczyna
Centrum Medyczne Panaceum sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone 2007 - 2023